Walikota lan DPRD Crebon Ditagih Duit

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Masukkan kode iklan di sini. Direkomendasikan iklan ukuran 970px x 250px. Iklan ini akan tampil di halaman utama, indeks, halaman posting dan statis.

Walikota lan DPRD Crebon Ditagih Duit

Kamis, 03 Juli 2008


 demoOleh: EngkuMAU ESOK ning Crebon remee por. Rame-rame kuen dudu tawuran atawa
demo apamaning gulet antara tukang beca karo tukang ojek sing pernah
rusuh di kota Cerbon. Tapi wong sing pada demo kuen wong kang dadi
pegawe atawa guru bli tetap pada nekani Walikota lan DPRD Crebon. Jumlahe blikira-kira akehe ana 379 Pegawai Tidak
Tetap (PTT) di lingkungan
pemerintah Kota Cirebon.
  
Tapi hebate wong Crebon, beda karo
wong Jakarta-an. Demo sih demo akeh sih akeh, tapi wong sing jumlahe 379
kuen mung diwakili  cuma 12 uwong sing ngadep penggede DPRD lan Wakil
Walikota Cirebon ning tempat kerjae.


 Nah, mau
esok Rebo, 2 Juli kuh, wong rolas kuen nunjuk tukang ngomonge (juru
bicara ya dudu juru kunci) sing diarani Forum PTT Kota Cirebon, araane
mang Edi
Sumitro. Deweka kuh toli ngomong ning wartawan,  jareene jeh, tekae
ning instansi DPRD kuh, kanggo nakoni dasar hukum ngapa jeh, gaji
kaping telulas (gaji ke-13) kuh durung ditrima ning PTT, sementara PNS
sih wis nrima. "Tahun-tahun sedurunge kita wis pada nrima gaji kaping telulas. Padahal jumlahe ana 1500
PTT. Toli jeh, sekie kuh, cuma 379 PTT kang kesisa,
Pemkot Cirebon kuh bli ngetokaken gaji ke-13," jarene mang Edi Sumitro. Terusan maing  Mang Edi ngarepaken pisang jeh, para PTT kuh kih  ana
kebijakan sing walikota ambiran gaji
ke-13 kuh bisa mudun lan dibagiaken. Sebabe, sekie kuh lagi dibutuhaken
pisan kanggo ngadepi munggae rega-rega sing pada mencelat menduwur,
beli sih.
"Ari tahun-tahun bengien sih, dana gaji ke-13 bagi PTT kuh bisa
dijukut ning pos endi bae seperti kota/ kabupaten kang wis cair, tapi
jeh, Kota Cirebon
bae kang durung mettu kuh, lah kejendelan ning endi kieh kuh. " imbuh
mang Edi.
Ya melas yah wong semono akehe kujeh bli bisa oli gaji ke-13.
Meskipun angka 13 kuh jare angka sial tapi ya tetep bae jeh arane gan
gaji. Kan seperti kanggo sate, lamon langka gajie kan blenak. Nah,
mangkae Walikota aja mengkonon sih, melas kujeh ning wong kang wis
berbakti kanggo nusa lan bangsa terus gajie bli diupai. Apa beli weruh
tah ning sabdae Kanjeng Nabi Muhammad saw, upaena ongkose wong kang
kerja sedurunge kringete garing... :)