Walikota Bade Nyabut Izin CTI

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Masukkan kode iklan di sini. Direkomendasikan iklan ukuran 970px x 250px. Iklan ini akan tampil di halaman utama, indeks, halaman posting dan statis.

Walikota Bade Nyabut Izin CTI

Selasa, 08 Juli 2008

argasunya.jpg.pngBerita Berbahasa Middle Javanesse Cirebon

Oleh: Engku
Kabar ingkang anyar saking Crebon mungele Walikota Cirebon tulus mutusaken ijin bangunan Cirebon Televisi Indonesia (CTV) ingkang wonten bangunane teng Argasunya, Kodya Crebon.
Pernyataan niku dipun sampeaken langsung saking Kang Subardi dumateng
para wakilipun masyarakat Argasunya. Warga Argasunya tentune dipun
dampingi sareng ulama sepuh saking Kota Cirebon sareng Kepala Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat tempatipun teng gedung
Adipura, Balaikota Cirebon, dinten Senin (7/7).

Kang Subardi sampun jelas ngungkapapen dumateng hadirin sajelase niku,
nyatakaken bilih, pembangunan CTV teng Argasunya niku resikoe ageng
sebab saged nimpulaken konflik sing akhire saged ngancam persatuan lan 
kesatuan masyarakat Crebon.  Miturut Subardi, niku kuh, artose sampun
cekap sebagai bukti nyalahi aturan.

"Izin kangge mbangun CTV niku sampun jelas nyalahi aturan dadose kula
nyataaken surat izin bangunan tv niku dipun cabut." tegasipun Kang
Subardi.

Terasipun pernyataan Walikota Crebon niku dipun kuati dumateng omongane
Kepala KPID Jabar, Dadang Rahmat Hudaya, mungele, wontene lembaga
penyiaran niku kedah dados perekat antar masyarakat.

"Cirebon Televisi Indonesia niku dereng tayang mawon sampun damel masalah
(konflik) teng warga, mulane pihak pemkot uga sampun nyukani izin ijin
mbangun. Mengkine kula gan pastine boten ajeng nyukani izin penyiaran."
Tegasipun kiambeke.

Tapi peristiwa winginane niku, bahwa nyabut izin secara lisan saking
Walikota niku masyarakat Argasunya, maksih ragu teng ketulusane lan
kesungguhane Pak Walikota. Akhire, warga Argasunya niku tetep "maksa"
Walikota kedah medalaken surat ingkang tertulis kangge nglarang
pembangunane CTV, dados boten kanggo omongan mawon.

"Kula sedanten nyuwun pengertian Walikota walikota gagiyan medalaken
surat ingkang nyabut ijine bangunan CTV sampun lami-lami," cape Alan
wakil saking warga Argasunya ingkang dipun tanggapi positif Walikota
terase Walikota njanjiaken bade ngetokaken surat kangge nyabut bangunan
CTV secepate.

-------------
Mohon kritik dan saran penggunaan bahasa "middle javaneese Cerbon" ala Buntet