Bupati Crebon Mbagi Pompa Kangge 10 Desa

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Masukkan kode iklan di sini. Direkomendasikan iklan ukuran 970px x 250px. Iklan ini akan tampil di halaman utama, indeks, halaman posting dan statis.

Bupati Crebon Mbagi Pompa Kangge 10 Desa

Selasa, 08 Juli 2008

Oleh: Engku
WONTEN 10 (sedasah) desa teng Kab. Crebon tepate teng Kecamatan Suranenggala lan Kapetakan dinten Senen Wingi (7/7) angsal bantuan sanyo (pompa air otomatis) saking Departemen Pekerjaan Umum (Departemen ingkang ngurusi kerjaane wong biasa tah, artose? )Dedi Supardi, selaku Bupati Crebon negasaken bilih bantuan niku saking
pemerintah bilih pemerintah niku leres pindah kangge mbantu
ngringanaken wong kang nenanduran ingkang sabine sampai seniki maksih
garing boten wonten toyae.

"Mulane lamon pada nganggo mesin niki, muga-muga mawon pada saged
ngangsu toya saking kalen kangge nyiram sabine kabeh." Mungele kiambek.

Cape Bupati malih, mengkine wonten ingkan ngurusi jadwal kangge ngaliri
toya saking kalen dumateng sabin secara gantosan. Nah, cape Bupati
niku, ingkang ngatur jadwal niku dipun serahi dumateng aparat ingkang
wonten dumateng desa masing-masing ingkang sampun dipun tetapaken.
"kula sing ngarepaken wontene pengturan jadwal niku, sing adil lan
tegas saking desa maksude tah, sambiran boten damel masalah di antarane
para petani mengkine" pungkase kiambek.

Desa sing dimaksud niku, wonten sedasah pompae niku diametere wonten 5 
inchi, dianterane Desa Gegesik, Karang Kendal, Dukuh dan Kertasura.
Kecamatan Astanajapura boten termasuk, sebabe dianggep pada sugih
sungane.