Ati-ati ning Ijazah Palsu

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Masukkan kode iklan di sini. Direkomendasikan iklan ukuran 970px x 250px. Iklan ini akan tampil di halaman utama, indeks, halaman posting dan statis.

Ati-ati ning Ijazah Palsu

Minggu, 29 Juni 2008


Berita dalam Bahasa Cirebon Buntet

Ana-ana bae wong dadi guru PNS ning Crebon Kota, deweke gara-gara nggunakaken ijazah palsu, akibate diancam serius. Ijazah palsu kuen digawe sing Universitas Terbuka Bandung. Ati-ati baka due ijazah kudu dicek bener-bener.


Ya dubilah hebohe. Padahal dweke kuh, guru matematika ning sekolah favorit Cirebon Kota. Si DM (nama singkatan) Akibatnya, bakale diancam bisa mutasi bisa dipecat sing PNS. Sebab deweke kuh, nggunakaken ijazah palsu ken kanggo kenaikan pangkat PNS. Dadi karire dibangun kanggo ijazah S1 palsu.
Jare Penggede Dinas Pendidikan Kota Cirebon Dedi Widyagiri, kelakuan si DM kuen terang-terangan gawe blesak instansie. Deweke delat maning bakale diukum sing berat kanggo DM.
"Blisue-sue maning, si DM bakale tak tarik ning Disdik (dinas pendidikan), daripada engkoe tambah parah gawe blesak ning kalangane wong tua murid lan sekolah." Jarene saat ngomong ning wartawan, wingi sore. Dedi, njelasaken maning bahwa keputusan narik DM sing SMA favorit ning kota Crebon iku, sawise deweke nrima laporan sing tim verifikasi sing sengaja dibentuk kanggo ngecek kebeneran anae isu dugaan nyalah gunakaken ijazah palsu.
Nah, sawise tim kue uprek-uprek kerja, akhire disimpulaken bahwa ijzah S1 sing dinggo DM kue keasliane diraguaken. "TIM verifikasi wis nekai UT ning Bandung kanggo ngece, terus jare UT ning Bandunge bli ngakue bahwa DM iku keluaran sing kana." Kaya konon kabar jare ketua TIM verifikasi sing ditulis ning koran Cirebon.
Ya wis kesimpulane si ijzah DM kue palsu su (bener-benar palsu) padahal wis dienggo sing kawit taun 1988. Nyongan jeh, wani-wani deweke kuh ngenggo ijzah palsu kanggo urip kujeh. Nah, lamon ana wong coba-coba niru DM ya siap-siap bae bakale dipecat sing PNS.
Menurut kita mah, bli salah lamon ati-ati baka ana wong nawaraken ndueni ijazah dalam waktu singkat, terus regane murah jerah lan bli usah kuliah. Masa S1 atawa S2 ijzahe kujeh gampang pisan. Anang wong kuliah kuh, udubilah angele, ya kudu nulis, ya kudu maca buku sing akeh, ya kudu nganalisa lan sejene.

Masa wong bli kuliah, bli pernah teka ning universitas, terus bli pernah penelitian lan nulis hasil penelitiane, temu-temu kujeh wis S2, S3. Ya beli apa-apa sih, lamon memang terdaftar bener ning universitas. Tapi ya enggo apa ijazah tanpa "ruh". Tapi cuma pakean. Lah mbuh lah, arane gah dunia wis sumpek, angel luruh kerja, apa bae bisa di dol. Padu aja awak bae kang di dol... kepripun kanjenge mawon lah.   (Zal)