Bahaya Menghina Orang Tua - Buntet Pesantren Bahaya Menghina Orang Tua - Buntet Pesantren
 • Latest News

  Sunday, May 11, 2008

  Bahaya Menghina Orang Tua


  Berbakti kepada orang tuaDurhaka kepada orang tua merupakan dosa besar. Dan sebaliknya, berbakti kepada orang tua merupakan amalan utama yang pahalanya besar. Berikut uraian Imam Adz-Dzahabi dalam Al-Kabair.
  Allah ta’ala berfirman

  وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
  “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan
  menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada kedua orang
  tuamu dengan sebaik-baiknya.” (Al-Isra': 23)


  Berbuat baik kepada kedua orang tuamu artinya, memberikan bakti dan kasih sayang kepada keduanya.

  إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ
  “Jika salah seorang di antara keduanya atau
  kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka
  sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’
  (AI-Isra': 23)


  Jangan mengatakan “ah” artinya, janganlah berkata-kata kasar kepada
  keduanya jika mereka telah tua dan lanjut usia. Selain itu, wajib
  bagimu untuk memberikan pengabdian (berbakti) kepada mereka sebagaimana
  mereka berdua telah memberikan pengabdian kepadamu. Sesungguhnya,
  pengabdian orang tua kepada anaknya adalah lebih tinggi dari pada
  pengabdian anak kepada orang tuanya. Bagaimana mungkin kedua pengabdian
  itu bisa disamakan? ketika kedua orang tuamu menahan segala derita
  mengharapkan agar kamu bisa hidup, sedangkan jika kamu menahan derita
  karena kedua orang tuamu, kamu mengharapkan kematian mereka

  Allah melanjutkan firman-Nya,

  وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا  ...Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Al-Isra': 23)


  Yakni ucapan yang lemah lembut.  وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا  “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan
  penuh kesayangan dan ucapkanlah: ‘Wahai Tuhanku, kasihilah mereka
  keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil’
  (AI-Isra':24)


  Allah Ta'ala berfirman,  أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ  “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah engkau akan kembali (Luqman: 14)


  Perhatikanlah -semoga Allah merahmatimu- bagaimana Allah mengaitkan
  rasa syukur kepada kedua orang tua dengan syukur kepada-Nya.

  Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkata, “Ada tiga ayat yang
  diturunkan dan dikaitkan dengan tiga hal, tidak diterima salah satunya
  jika tidak dengan yang dikaitkannya:


  1. Firman Allah Ta'ala, `Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada
  Rasul'. Maka barangsiapa taat kepada Allah namun tidak taat kepada
  Rasul, ketaatannya tidak diterima.


  2. Firman Allah Ta'ala, `Dan dirikanlah shalat serta tunaikan
  zakat'. Maka barangsiapa melakukan shalat namun tidak mengeluarkan
  zakat, tidaklah diterima.

  3. Firman Allah Ta'ala, Agar kamu bersyukur kepada-Ku dan kepada
  kedua orang tuamu.' Barangsiapa bersyukur kepada Allah namun tidak
  bersyukur kepada kedua orang tua, tentu saja tidak diterima hal itu.
  Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,
  Keridhaan Allah ada di dalam keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan
  Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. (Diriwayatkan Tirmidzi dari
  hadits Abdullah bin Amr, hadits ini diperkuat oleh hadits Abu
  Hurairah).


  Dalam sebuah hadits disebutkan, Seseorang datang kepada Rasulullah
  Shallallahu 'alaihi wa sallam meminta izin untuk jihad. Kemudian Nabi
  Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya, Apakah bapak ibumu masih hidup
  ? orang itu menjawab, Ya maka kata Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.
  Hendaklah kamu berbakti kepada keduanya [HR. Bukhari, Muslim)

  Lihatlah bagaimana berbuat baik dan memberikan pelayanan kepada kedua orang tua lebih diutamakan daripada jihad?


  Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim diriwayatkan bahwa
  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Maukah aku beritahu
  kalian tentang dosa besar yang paling besar? Yakni menyekutukan Allah
  dan durhaka kepada kedua orang tua"


  Lihatlah bagaimana Allah mengaitkan antara menyakiti kedua orang
  tua, tidak adanya bakti kepada mereka dengan dosa syirik kepadaNya.

  Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim juga, Rasulullah Shallallahu
  Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang durhaka
  (kepada kedua orang tua, orang yang menyebut-nyebut kebaikannya, dan
  yang kecanduan khamr"

  Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika Allah mengetahui
  sesuatu yang lebih hina dari ah' niscaya Allah akan melarangnya. Maka
  berbuatlah orang yang durhaka (kepada orang tua) semaunya, pastilah ia
  tidak akan masuk surga. Dan berbuatlah orang yang berbakti kepada orang
  tua semaunya, tidaklah ia masuk neraka"


  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah melaknat
  orang yang durhaka kepada orang tua, Beliau bersabda lagi, Allah
  melaknat orang orang yang mencaci bapaknya. Allah melaknat orang yang
  mencaci ibunya. (Diriwayatkan lbnu Hibban dalam shahihnya dari hadits
  Ibnu Abbas). Beliau bersabda, Semua dosa ditunda (siksanya) oleh Allah
  semau-Nya hingga hari Kiamat kecuali durhaka kepada orang tua.
  Sesungguhnya dosa durhaka disegerakan (siksanya) bagi pelakunya"
  (Diriwayatkan Hakim dari hadits Abu Bakar dengan sanad yang baik).


  Yakni hukumannya di dunia sebelum hari Kiamat.


  Ka'abul Ahbar Rahimahullah berkata, "Sesungguhnya Allah
  menyegerakan kehancuran bagi seorang hamba jika ia durhaka kepada orang
  tuanya. Kehancuran itu merupakan siksaan baginya. Dan sesungguhnya
  Allah menambah umur orang yang berbakti kepada orang tua agar bertambah
  pengabdian dan kebaikannya kepada mereka"


  Di antara bentuk pengabdian adalah memberi nafkah kepada mereka di
  saat mereka membutuhkan. Seseorang datang kepada Nabi Shallallahu
  Alaihi wa Sallam dan berkata, Wahai Rasulullah, ayahku ingin merampas
  hartaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kamu dan
  hartamu untuk bapakmu"


  Ka'abul Ahbar ditanya tentang durhaka kepada orang tua, Apakah !tu?
  la menjawab, "Yaitu jika ayah atau ibunya menyumpahinya, ia tidak
  mempedulikannya. Jika mereka menyuruhnya, ia tidak mentaatinya. Jika
  meminta sesuatu kepadanya, ia tidak memberinya. Dan jika diberi amanat,
  ia mengkhianatinya"


  lbnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya tentang Ashabul-A’raf. Ia
  menjawab, Adapun A'raf, ia adalah sebuah gunung di antara surga dan
  neraka. Dikatakan A’raf karena ia lebih tinggi daripada surga dan
  neraka. Di sana terdapat pepohonan, buah-buahan, sungai, dan mata air.
  Adapun orang-orang yang menempatinya, mereka yang dulunya pergi
  berjihad tanpa izin dari ayah dan ibu mereka. Kemudian mereka terbunuh
  dalam jihad itu dan kesertaannya dalam perang itu menghalanginya dari
  siksa neraka. Sedangkan kedurhakaan kepada orang tua menghalanginya
  untuk masuk surga. Maka mereka bertempat di Araf tersebut hingga Allah
  memutuskan urusan mereka.


  Dalam kedua kitab Shahih diriwayatkan, "Seseorang datang kepada
  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan bertanya, Wahai Rasulullah,
  siapakah yang berhak mendapatkan perlakuan baik? Rasulullah Shallallahu
  Alaihi wa Sallam menjawab, Ibumu. Beliau bertanya, Kemudian siapa?
  Rasulullah menjawab, Ibumu la bertanya lagi, Kemudian siapa lagi? la
  menjawab, ibumu. la bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab,
  'Ayahmu. Kemudian yang paling dekat dan yang paling dekat


  Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengulangi kewajiban berbakti
  kepada seorang ibu hingga tiga kali sedangkan berbakti kepada ayah satu
  kali. Hal itu disebabkan karena derita yang dialami seorang ibu lebih
  besar dari pada yang dialami seorang ayah dan kasih sayang yang
  diberikannya juga lebih besar daripada ayah. Belum lagi kalau
  dibandingkan dengan beratnya mengandung, kontraksi, melahirkan,
  menyusui, dan berjaga malam.


  Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma melihat seseorang seseorang sedang
  memanggul ibunya dengan lehernya sambil mengelilingi Ka'bah. Orang itu
  bertanya, "Hai Ibnu Umar, apakah dengan demikian berarti aku telah
  membalasnya?" Ibnu Umar menjawab, "Belum sedikit pun kamu membalasnya,
  namun kamu telah berbuat baik kepadanya. Dan Allah akan membalas atas
  sedikit kebaikanmu dengan balasan yang banyak"


  Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata bahwa Rasulullah
  Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada empat orang yang Allah
  harus tidak memasukkan mereka ke dalam surga dan tidak mereka mencicipi
  kenikmatannya: orang yang kecanduan terhadap khamr, pemakan riba, orang
  yang memakan harta anak yatim secara dzalim, dan orang yang durhaka
  kepada kedua orang tua kecuali jika mereka telah bertaubat"
  (Diriwayatkan Hakim dengan sanad shahih, namun AI-Mundziri mengatakan
  bahwa pada sanad hadits ini terhadap Ibrahim bin Khaitsam yang
  haditsnya matruk, tertinggal dan tidak diakui).

  Seseorang datang kepada Abu Darda' Radhiyallahu Anhu dan berkata,
  Hai Abu Darda', sesungguhnya aku menikahi seorang wanita dan ibuku
  menyuruhku untuk menceraikannya. Abu Darda' berkata, Aku mendengar
  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda. "Orang tua adalah
  pintu tengahnya surga, jika kamu mau, hilangkan saja pintu atau
  jagalah".

  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada tiga doa
  yang terkabulkan dan tidak ada keraguan padanya: doa orang yang
  didzalimi, doa orang yang bepergian, dan doa tidak baik orang tua
  terhadap anaknya"(Diriwayatkan Tirmidzi, Abu Dawud, dan Thabrani).

  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Seorang bibi
  berkedudukan sama dengan ibu. Maksudnya dalam rangka rasa bakti,
  kebajikan, kemuliaan, hubungan, dan kebaikan. (Diriwayatkan Tirmidzi
  dan menilainya sebagai hadits shahih).


  Dari Amr bin Murrah Al-Juhani berkata, Seseorang datang kepada
  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan bertanya, "Wahai
  Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku melaksanakan shalat lima
  (waktu), aku berpuasa Ramadhan, menunaikan zakat, berhaji

  ke Baitullah. Maka apa yang aku dapatkan?" Rasulullah Shallallahu
  Alaihi wa Sallam menjawab, "Barangsiapa melakukan hal itu ia bersama
  para nabi, orang-orang jujur, para syuhada, dan orang-orang shalih.
  Kecuali jika ia durhaka kepada orang tuanya" (Diriwayatkan Ahmad dan
  Thabrani).


  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah melaknat kepada orang yang durhaka kepada orang tuanya"


  Juga diceritakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa
  beliau bersabda, "Pada malam ketika aku diisra’ kan aku melihat
  beberapa kaum yang bergelantungan pada dahan-dahan dari api. Aku
  bertanya, Wahai Jibril, siapakah mereka itu?" Jibril menjawab, "Mereka
  adalah orang-orang yang mencaci ayah dan ibu mereka di dunia"


  Diriwayatkan bahwa barangsiapa mencaci kedua orang tuanya akan
  didatangkan kepadanya di dalam kuburan bara dari api sejumlah setiap
  titik air yang turun dari langit ke bumi. Juga diriwayatkan bahwa jika
  seseorang durhaka kepada orang tuanya. Nanti setelah dikubur, ia akan
  dihimpit kuburan itu hingga tulang-tulang rusuknya berhimpit.

  Yang paling keras siksanya pada hari Kiamat nanti tiga orang: Musyrik, pezina, dan yang durhaka kepada orang tua.


  Seorang laki-laki dan perempuan datang kepada Rasulullah
  Shallallahu Alaihi wa Sallam, mereka bertengkar tentang permasalahan
  anak mereka. Yang laki-laki berkata, Wahai Rasulullah, anakku ini
  keluar dari tulang rusukku. Yang perempuan berkata, Wahai Rasulullah,
  ia membawanya dengan ringan dan meletakkannya secara menyenangkan,
  sedangkan aku mengandungnya susah dan melahirkannya pun susah, aku juga
  menyusuinya dua tahun penuh. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa
  Sallam memutuskan anak itu untuk ibunya.


  Nasihat

  Wahai yang mengabaikan hak-hak mulia ini, yang enggan berbakti
  kepada kedua orang tua bahkan durhaka kepada mereka. Wahai orang yang
  lupa akan kewajibannya, yang lalai kepada apa yang ada di depannya.
  Berbakti kepada kedua orang tua bagimu adalah agama, Anda
  menerlantarkan kewajiban ini dan mengekor kepada syahwat, menurut
  dugaanmu kamu mencari surga, padahal surga itu ada di bawah telapak
  kaki ibumu. la mengandungmu di dalam perutnya selama sembilan bulan
  yang terasa sembilan tahun. la menderita saat melahirkanmu, suatu
  penderitaan yang memilukan hati dan menyusuimu.
  Demi kamu ngantuknya ditahan, dengan tangan kanannya ia
  membersihkanmu dari kotoran dan mara bahaya. la lebih mengutamakanmu
  dalam hal makanan. la menggunakan pangkuannya menjadi tempat
  landasanmu, memberikanmu kebaikan dan pertolongan. Jika sakit atau
  kepedihan menimpamu, ia menumpahkan rasa sayangnya secara
  habis-habisan. Kegelisahannya karenamu dan kegundahannya terus
  menemaninya,
  jika demlakan harta miliknya untuk mengobatimu ke dokter. Jika ia
  diberi pilihan antara hidupmu dan kematiannya, tentu ia akan memilih
  kehidupan bagimu dengan suaranya yang lantang. Inilah kasih sayang ibu.


  Sudah berapa kali kamu memperlakukannya secara kasar? Namun tetap
  saja ia mendoakanmu dalam kebaikan baik secara rahasia atau
  terang-terangan. Tatkala ia menua dan membutuhkan sesuatu kepadamu,
  rasanya ia menjadi beban paling berat bagimu. Kamu kekenyangan
  sedangkan ia kelaparan, kamu hilang rasa dahaga sedangkan ia kering
  kehausan. Kamu memberikan segala kebaikan kepada keluarga dan
  anak-anakmu di saat kamu melupakannya. Terasa berat bagimu urusannya,
  padahal ia mudah. Terasa panjang usianya bagimu padahal ia pendek. Kamu
  mengusirnya, sedangkan dada penolong selainmu. Ini sikapmu sedang
  Tuhanmu telah melarangmu mengatakan 'ah'. Allah mencacimu karena
  hak-haknya yang kamu abaikan dengan cercaan halus, bahwa -dalam dunia
  kamu akan dibalas dengan kedurhakaan anak-anakmu, sedang di dalam
  akhirat kamu dijauhkan dari Tuhan semesta alam. Allah memanggilmu
  dengan hina dan ancaman, Itulah (hasil) dari tanganmu (perbuatanmuj,
  dan sesungguhnya Allah tidak berlaku dzalim kepada hamba-hamba-Nya.
  (AI-Hajj: 10).


  Bagi ibumu terdapat banyak hak atasmu. Apa yang banyak menurutmu
  sesungguhnya sangatlah kecil sudah berapa malam ia merasa memberatkanmu
  dan kamu mengadukan perihalnya dengan rintih dan keluh Jika kamu tahu
  betapa berat saat ia melahirkanmu karena berat beban itu hati terasa
  terbang melayang. Betapa sering ia menjagamu dari mara bahaya dengan
  tangan kanannya. Dan pangkuannya pun menjadi ranjangmu la mengorbankan
  jiwanya demi keluhanmu Dari susunya keluar minuman suci bagimu Betapa
  sering kamu menderita kelaparan dan dengan sepenuh tenaga la memberikan
  kasih sayangnya kepadamu di waktu kecilmu


  Kasihan, mengapa orang cerdas mesti menuruti nafsunya Kasihan bagi
  yang buta hati sedangkan matanya melihat Berharaplah kamu terhadap
  semua doa-doanya karena terhadap apa yang didoakannya kamu
  membutuhkannya.


  Kisah Al Qomah
  Dikisahkan bahwa terdapat seorang pemuda yang dikenal dengan nama
  Alqamah, ia banyak berusaha mewujudkan ketaatannya kepada Allah dalam
  shalat, puasa, dan sedekah. Lalu ia ditimpa penyakit hingga kondisinya
  sangat parah.

  Ia mengutus istrinya untuk menemui Rasulullah Shallallahu
  Alaihi wa Sallam. Istrinya berkata, Suamiku, Alqamah sedang sekarat.
  Aku ingin memberitahukanmu wahai Rasulullah tentang keadaannya. Lalu
  Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Ammar dan Shuhaib
  serta Bilal sembari bersabda, Pergilah kepadanya dan ajari ia syahadat.


  Mereka pergi dan masuk ke tempatnya, mereka mendapatkannya telah
  sekarat. Para sahabat itu lalu mengajarinya mengucapkannya `la ilaha
  illallah' sementara lidahnya kelu dan tidak bisa mengucapkannya. Lalu
  para utusan itu mengirim seseorang menemui Rasulullah shallallahu
  Alaihi wa Sallam untuk memberitahukan kepada beliau bahwa lisannya
  tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat.

  Rasulullah Shallallahu Alaihi
  wa Sallam bertanya,
  "Apakah salah seorang dari kedua orang tuanya masih
  hidup?"

  "Wahai Rasulullah, hanya ada seorang ibu
  yang sudah tua renta." Utusan itu menjawab,

  Rasulullah mengutus sahabat tersebut untuk
  menemui ibunya, beliau berkata kepadanya, "Katakan kepadanya, apakah ibu
  bisa berjalan menemui Rasulullah? Jika tidak bisa, tinggallah ibu di
  rumah hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepadamu."

   Lalu utusan itu datang kepadanya dan mengatakan kepadanya apa yang
  dipesankan Rasulullah kepadanya. lbu itu berkata, "Jiwaku untuk jiwanya
  sebagai tumbal, aku lebih berkewajiban untuk mendatanginya."

  lbu itu
  bersandar kepada sebuah tongkat dan berdiri dengan bantuan tongkat itu
  untuk datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau
  berkata kepadanya:
  "Wahai Ibu Alqamah, berlaku jujurlah kepadaku, dan
  jika kamu berbohong, sebenamya telah datang wahyu dari Allah kepadaku.
  Bagaimana keadaan anakmu Alqamah?"

  "Ya Rasulullah, ia banyak
  melaksanakan shalat, banyak puasa, dan bersedekah." Jawabnya

  "Lalu bagaimana dengan dirimu?" Tanya Rasulullah saw.

  "Wahai Rasulullah, aku sedang
  marah kepadanya. " Jawabnya.

  "Mengapa begitu?"

  "Wahai Rasulullah, ia lebih mementingkan
  istrinya daripada aku dan ia durhaka kepadaku."

  "Sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah menjadi
  penghalang bagi lisan Alqamah untuk mengucapkan syahadat." Sabda Rasulullah saw.

  Beliau
  berkata lagi, "Ya Bilal, pergi dan ambillah untukku kayu bakar yang
  banyak!"

  "Wahai Rasulullah, apa yang akan engkau
  lakukan?" Protes ibu Al Qomah.

  "Aku akan membakamya dengan api itu di
  hadapanmu." Tegas Rasulullah saw.

  "Wahai Rasulullah, hatiku tidak tahan
  melihat anakku dibakar di hadapanku.!" Rintih sang Ibu.

  "Wahai Ibu Alqamah, siksaan Allah lebih dahsyat dan
  lebih kekal. Jika kamu senang kalau Allah mengampuninya, ridhailah ia." Nasehat Rasulullah saw.

  " Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, Alqamah tidak akan mendapatkan
  manfaat dengan shalatnya, puasanya, dan sedekahnya jika kamu masih
  marah kepadanya."

  "Wahai Rasulullah, aku mempersaksikan
  kepada Allah Ta'ala, para malaikat, dan semuanya, kaum Muslimin yang
  hadir bahwa aku kini telah ridha kepada anakku, Alqamah." Tegas Ibu  AL qomah.

  Kemudian Rasulullah
  Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pergilah wahai Bilal dan
  lihatlah apakah ia bisa mengucapkan la ilaha illallah atau tidak!" Kemudian  Bilal
  pergi dan terdengar dari dalam rumah Alqamah mengucapkan la ilaha
  illallah.

  Bilal masuk dan berkata, Wahai semuanya, sesungguhnya
  kemarahan ibunya menghalanginya untuk mengucapkan syahadat dan
  keridhaannya membuat lisannya mampu mengucapkannya. Kemudian pada hari
  itu juga Alqamah meninggal, Rasulullah hadir dan memerintahkan untuk
  dimandikan, dikafani, dan dishalatkan. Beliau juga menghadiri
  pemakamannya, lalu beliau berdiri di bibir kuburannya dan bersabda:

  "Wahai sekalian kaum Muhajirin dan Anshar, barangsiapa yang lebih
  mementingkan istrinya dibandingkan ibunya, maka ia mendapatkan laknat
  dari Allah, para malaikat, dan semua manusia. Allah tidak akan menerima
  pengganti atau penebus kecuali ia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla
  dan berbuat baik kepadanya serta memohon keridhaannya. Karena keridhaan
  Allah ada pada keridhaannya dan murka Allah ada pada murkanya."


  Dari kisah ini, kita memohon kepada Allah agar berkenan memelihara kita dengan
  keridhaan-Nya dan menjauhkan kita dari kemurkaannya. Sesungguhnya Allah
  Mahamulia dan Maha Dermawan. Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.


  Diambil dengan beberapa pengurangan dari “Al-Kabair” karya Imam Adz-Dzahabi
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Bahaya Menghina Orang Tua Rating: 5 Reviewed By: Unknown
  Scroll to Top