Alam Kubur - Buntet Pesantren Alam Kubur - Buntet Pesantren
 • Latest News

  Friday, March 21, 2008

  Alam Kubur


  Oleh: Muhammad Ali


     muhammad_ali.jpg
  Sebuah renungan tentang alam kubur, di ambil dari situs Buntetpesantren. Semoga apa yang tersirat dalam renungan ini dapat membuat kita
  menjadi semakin mendekatkat diri kepada ALLAH S.W.T dengan jalan
  menunaikan ibadah dan menjauhi larangan-NYA. Semoga Allah menghindarkan
  kita dari siksa kubur dan mengampuni segala kekhilafan kita baik itu
  yang disengaja ataupun yang tidak disengaja ( amien ).   

  Abul-Laits
  meriwayatkan dengan sanadnya dari Albaraa’ bin Aazib r.a. berkata:
  “Kami bersama Nabi Muhammad s.a.w keluar menghantar jenazah seorang
  sahabat Anshar, maka ketika sampai kekubur dan belum dimasukkan dalam
  lahad, Nabi Muhammad s.a.w duduk dan kami duduk disekitarnya diam
  menundukkan kepala bagaikan ada burung diatas kepala kami, sedang Nabi
  Muhammad s.a.w mengorek-ngorek dengan dahan yang ada ditangannya,
  kemudian ia mengangkat kepala sambil bersabda: “Berlindunglah kamu kepada Allah dari siksaan kubur.”. Nabi Muhammad s.a.w mengulangi sebanyak 3 kali.”   

  Lalu Nabi Muhammad s.a.w bersabda:
  “Sesungguhnya seorang mukmin jika akan meninggal dunia dan menghadapi
  akhirat (akan mati), turun padanya malaikat yang putih-putih wajahnya
  bagaikan matahari, membawa kafan dari syurga, maka duduk didepannya
  sejauh pandangan mata mengelilinginya, kemudian datang malakul maut dan
  duduk didekat kepalanya dan memanggil: “Wahai roh yang tenang baik,
  keluarlah menuju pengampunan Allah dan ridhaNya.   

  Nabi
  Muhammad s.a.w bersabda lagi: “Maka keluarlah rohnya mengalir bagaikan
  tetesan dari mulut kendi tempat air, maka langsung diterima dan
  langsung dimasukkan dalam kafan dan dibawa keluar semerbak harum
  bagaikan kasturi yang terharum di atas bumi, lalu dibawa naik, maka
  tidak melalui rombongan malaikat melainkan ditanya: “Roh siapakah yang
  harum ini?” Dijawab: “Roh fulan bin fulan sehingga sampai kelangit, dan
  disana dibukakan pintu langit dan disambut oleh penduduknya dan pada
  tiap-tiap langit diantar oleh Malaikat Muqarrbundibawa naik kelangit
  yang atas hingga sampai kelangit ketujuh, maka Allah berfirman:
  Catatlah di illiyyin.

   

  Kemudian dikembalikan ia kebumi, sebab daripadanya Kami jadikan, dan didalamnya Aku kembalikan dan daripadanya pula akan Aku keluarkan pada saatnya.

     Maka kembalilah roh kejasad dalam kubur, kemudian datang kepadanya dua Malaikat untuk bertanya: “Siapa Tuhanmu?” Maka dijawab: Allah Tuhanku. Lalu ditanya: “Apakah agamamu?” Maka dijawab: “Agamaku Islam” Ditanya lagi: “Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang diutuskan ditengah-tengah kamu?” Dijawab: “Dia utusan Allah“.     Lalu ditanya: “Bagaimanakah kamu mengetahui itu?”  Maka dijawab: “Saya membaca kitab Allah lalu percaya dan membenarkannya”.  Maka terdengar suara: “Benar hambaku, maka berikan padanya hamparan
  dari syurga serta pakaian syurga dan bukakan untuknya pintu yang menuju
  kesyurga, supaya ia mendapat bau syurga dan hawa syurga, lalu luaskan
  kuburnya sepanjang pandangan mata.”     Kemudian datang kepadanya seorang
  yang bagus wajahnya dan harum baunya sambil berkata: “Terimalah khabar
  gembira, ini saat yang telah dijanjikan Allah kepadamu.” Lalu
  bertanya: “Siapakah kau?” Jawabnya: “Saya amalmu yang baik.” Lalu ia
  berkata: Ya Tuhan, segerakan hari kiamat supaya segera saya bertemu
  dengan keluargaku dan kawan-kawanku.”   

  Nabi
  Muhammad s.a.w bersabda: “Adapun hamba yang kafir, jika akan meninggal
  dunia dan menghadapi akhirat, maka turun kepadanya Malaikat dari langit
  yang hitam mukanya dengan pakaian hitam, lalu duduk dimukanya sepanjang
  pandangan mata, kemudian datang Malaikul maut dan duduk disamping
  kepalanya lalu berkata: “Hai roh yang jahat, keluarlah menuju murka Allah.”
  Maka tersebar disemua anggota badannya, maka dicabut rohnya bagaikan
  mencabut besi dari bulu yang basah, maka terputus semua urat dan
  ototnya, lalu diterima akan dimasukkan dalam kain hitam, dan dibawa
  dengan bau yang sangat busuk bagaikan bangkai, dan dibawa naik, maka
  tidak melalui malaikat melainkan ditanya: “Roh siapakah yang jahat dan
  busuk itu?” Dijawab:     “Roh fulan bin fulan.” dengan sebutan yang amat
  jelek sehingga sampai dilangit dunia, maka minta dibuka, tetapi tidak
  dibuka untuknya. Kemudian Nabi Muhammad s.a.w membaca ayat: “Laa tufattahu lahum abwabus samaa’i, wala yad khuluunal jannata hatta yalijal jamalu fisamil khiyaath.” (Yang Bermaksud) “Tidak dibukakan bagi mereka itu pintu-pintu langit dan tidak dapat masuk syurga sehingga unta dapat masuk dalam lubang jarum.”Kemudian diperintahkan: “Tulislah orang itu dalam sijjin.”   

  Kemudian dilemparkan rohnya itu bagitu sahaja sebagaimana ayat “Waman yusyrik billahi fakaan nama khorro minassama’i fatakh thofuhuth thairu au tahwi bihirrihu fimakaanin sahiiq.” (Yang bermaksud) “Dan
  siapa mempersekutukan Allah, maka bagaikan jatuh dari langit lalu
  disambar helang atau dilemparkan oleh angin kedalam jurang yang curam.”
  Kemudian
  dikembalikan roh itu kedalam jasad di dalam kubur, lalu didatangi oleh
  dua Malaikat yang mendudukkannya lalu bertanya: “”Siapa Tuhanmu?” Maka dijawab: “Saya tidak tahu”. Lalu ditanya: “Apakah agamamu?” Maka dijawab: “Saya tidak tahu” Ditanya lagi: “Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang diutuskan ditengah-tengah kamu?”     Dijawab: “Saya tidak tahu“. Lalu ditanya: “Bagaimanakah kamu mengetahui itu?” Maka dijawab: “Saya tidak tahu
  Maka terdengar suara seruan dari langit: “Dusta hambaku, hamparkan
  untuknya dari neraka dan bukakan baginya pintu neraka, maka terasa
  olehnya panas hawa neraka, dan disempitkan kuburnya sehingga terhimpit
  dan rusak tulang-tulang rusuknya, kemudian datang kepadanya seorang
  yang buruk wajahnya dan busuk baunya sambil berkata:   

  “Sambutlah hari
  yang sangat jelek bagimu, inilah saat yang telah diperingatkan oleh Allah kepadamu.”
  Lalu ia bertanya: “Siapakah kau?” Jawabnya: “Aku amalmu yang jelek.”
  Lalu ia berkata: “Ya tuhan, jangan percepatkan kiamat, ya Tuhan jangan
  percepatkan kiamat.

   

  Abul-Laits
  dengan sanadnya meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. berkata: “Nabi
  Muhammad s.a.w bersabda: “Seorang mukmin jika sakaratul maut didatangi
  oleh Malaikat dengan membawa sutera yang berisi misik (kasturi) dan
  tangkai-tangkai bunga, lalu dicabut rohnya bagaikan mengambil rambut
  didalam adunan sambil dipanggil: “Ya ayyatuhannafsul muth ma’innatur ji’i ila robbiki rodhiyatan mardhiyah.” (Yang bermaksud) “Hai
  roh yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan perasaan rela dan
  diridhoi. Kembalilah dengan rahmat dan keridhoan Allah.”
  Maka jika telah keluar rohnya langsung ditaruh diatas misik dan bunga-bunga itu lalu dilipat dengan sutera dan dibawa keilliyyin.   

  Adapun
  orang kafir jika sakaratulmaut didatangi oelh Malaikat yang membawa
  kain bulu yang didalamnya ada api, maka dicabut rohnya dengan kekerasan
  sambil dikatakan kepadanya: “Hai roh yang jahat keluarlah menuju murka
  Tuhammu ketempat yang rendah hina dan siksaNya, maka bila
  telah keluar rohnya itu, diletakkan diatas api dan bersuara seperti
  sesuatu yang mendidih kemudian dilipat dan dibawa kesijjin.

     Alfaqih
  Abu Ja’far meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar r.a.
  berkata: “Seorang mukmin jika diletakkan dikubur maka diperluaskan
  kuburnya itu hingga 70 hasta dan ditaburkan padanya bunga-bunga dan
  dihamparkan sutera, dan bila ia hafal sedikit dari al-quran cukup untuk
  penerangannya jika tidak maka Allah s.w.t. memberikan
  kepadanya nur cahaya penerangan yang menyerupai penerangan matahari,
  dan di dalam kubur bagaikan pengantin baru, jika tidur maka tidak ada
  yang berani membangunkan kecuali kekasihnya sendiri.     Maka ia bangun
  dari tidur itu bagaikan masih kurang masa tidurnya dan belum puas.
  Adapun orang kafir maka akan dipersempit kuburnya sehingga
  menghancurkan tulang rusuknya dan masuk kedalam perutnya lalu
  dikirimkan kepadanya ular segemuk leher unta, maka makan dagingnya
  sehingga habis dan sisa tulang semata-mata, lalu dikirim kepadanya
  Malaikat yang akan menyiksa yaitu yang buta tuli dan bisu dengan
  membawa pentung dari besi yang langsung dipukulkannya, sedang Malaikat
  itu tidak mendengar suara jeritannya dan tidak melihat keadaannya
  supaya tidak dikasihaninya, selain itu lalu dihidangkan siksa neraka
  itu tiap pagi dan petang.

     Abu-Laits berkata: “Siapa yang ingin selamat dari siksaan kubur maka harus melazimi empat dan meninggalkan empat yaitu:
  • Menjaga sembahyang lima waktu

  • Banyak bersedekah

  • Banyak membaca al-quran

  • Memperbanyak bertasbih (membaca: Subhanallah walhamdulillah wal’aa ilaha illallah wallahu akbar, walahaula wala quwata illa billah)
     Semua yang empat ini dapat menerangi kubur dan meluaskannya. Adapun empat yang harus ditinggalkan ialah:
  • Dusta

  • Khianat

  • Adu domba

  • Menjaga
   kencing, sebab Nabi Muhammad s.a.w pernah bersabda: “Bersih-bersihlah
   kamu daripada kencing, sebab umumnya siksa kubur itu kerana kencing.
   (Yakni hendaklah dicuci kemaluan sebersih-bersihnya.)


   


  Nabi
  Muhammad s.a.w bersabda: “Innallahha ta’ala kariha lakum arba’a:
  Al’abatsu fishsholaati, wallagh wu filqira’ati, warrafatsu fisshiyami,
  wadhdhahiku indal maqaabiri. (Yang bermaksud) Sesungguhnya Allah tidak
  suka padamu empat, main-main dalam sembahyang dan lahgu (tidak hirau),
  dalam bacaan quran dan berkata keji waktu puasa dan tertawa didalam
  kubur.”Muhammad bin Assammaak ketika melihat kubur berkata: “Kamu
  jangan tertipu karena tenangnya dan diamnya kubur-kubur ini, maka
  alangkah banyaknya orang yang sudah bingung di dalamnya, dan jangan
  tertipu karena ratanya kubur ini, maka alangkah jauh beda antara yang
  satu pada yang lain di dalamnya.
  Maka
  seharusnya orang yang berakal memperbanyak ingat pada kubur sebelum
  masuk ke dalamnya.”Sufyan Ats-Tsauri berkata: “Siapa yang sering
  (banyak) mengingati kubur, maka akan mendapatkannya kebun dari
  kebun-kebun syurga, dan siapa yang melupakannya maka akan
  mendapatkannya jurang dari jurang-jurang api neraka.   

  Ali
  bin Abi Thalib r.a. berkata dalam khutbahnya: “Hai hamba Allah,
  berhati-hatilah kamu dari maut yang tidak dapat dihindari, jika kamu
  berada ditempat, ia datang mengambil kamu, dan bila kamu lari pasti
  akan terpegang juga, maut terikat selalu diubun-ubunmu, maka carilah
  jalan selamat, carilah jalan selamat dan segera, sebab dibelakangmu ada
  yang mengejar kamu yaitu kubur.     Ingatlah bahwa kubur itu adakalanya
  kebun dari kebun-kebun syurga atau jurang dari jurang-jurang neraka dan
  kubur itu tiap-tiap hari berkata-kata: Akulah rumah yang gelap, akulah
  tempat sendirian, akulah rumah ulat-ulat.”Ingatlah sesudah itu ada hari
  (saat) yang lebih ngeri, hari dimana anak kecil segera beruban dan
  orang tua bagaikan orang mabuk, bahkan ibu yang menyusui lupa terhadap
  bayinya dan wanita yang hamil menggugurkan kandungannya dan kau akan
  melihat orang-orang bagaikan orang mabuk tetapi tidak mabuk khamar,
  hanya siksa Allah s.w.t. yang sangat ngeri dan dahsyat.

     Ingatlah
  bahwa sesudah itu ada api neraka yang sangat panas, perhiasannya besi
  dan isinya darah bercampur nanah, tidak ada rahmat Allah s.w.t.
  disana. Maka kaum muslimin yang menangis. lalu ia berkata: “Dan
  disamping itu ada syurga yang luasnya selebar langit dan bumi, tersedia
  untuk orang-orang yang takwa. Semoga Allah s.w.t. melindungi kami dari siksa yang pedih dan menempatkan kami dalam darunna’iem (Syurga
  yang serba kenikmatan).Usaid bin Abdirrahman berkata: “Saya telah
  mendapat keterangan bahwa seorang mukmin jika mati dan diangkat, ia
  berkata: “Segerakan aku.”, dan bila telah dimasukkan dalam lahad
  (kubur), bumi berkata kepadanya: “Aku kasih padamu ketika diatas
  punggungku, dan kini lebih sayang kepadamu.” Dan bila orang kafir mati
  lalu diangkat mayatnya, ia berkata: “Kembalikan aku.” dan bila
  diletakkan didalam lahadnya, bumi berkata: “Aku sangat benci kepadamu
  ketika kau diatas punggungku, dan kini aku lebih benci lagi kepadamu.   

  Usman
  bin Affan r.a. ketika berhenti diatas kubur, ia menangis, maka ditegur:
  “Engkau jika menyebut syurga dan neraka tidak menangis, tetapi kau
  menangis karena kubur?” Jawabnya: “Nabi Muhammad s.a.w pernah bersabda:
  “Alqabru awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba’dahu
  aisaru minhu, wa in lam yanju minhu fama ba’dahu asyaddu minhu.”
  ( maksudnya)“Kubur
  itu pertama tempat yang menuju akhirat, maka bila selamat dalam kubur,
  maka yang dibelakangnya lebih ringan, dan jika tidak selamat dalam
  kubur maka yang dibelakangnya lebih berat daripadanya.”
  Abdul-Hamid
  bin Mahmud Almughuli berkata:   

  “Ketika aku duduk bersama Ibn Abbas r.a.,
  tiba-tiba datang kepadanya beberapa orang dan berkata: “Kami rombongan
  haji dan bersama kami ini ada seorang yang ketika sampai didaerah Dzatishshahifah,
  tiba-tiba ia meninggal, maka kami siapkan segala keperluannya, dan
  ketika menggali kubur untuknya, tiba-tiba ada ular sebesar lahad, maka
  kami tinggalkan dan menggali lain tempat juga ada ular, maka kami
  biarkan dan kami menggali lain tempat juga kami dapatkan ular, maka
  kami biarkan dan kini kami bertanya kepadamu, bagaimanakah harus kami
  perbuat tehadap mayat itu?”

   

  Jawab
  Ibn Abbas r.a.: “Itu dari amal perbuatannya sendiri, lebih baik kamu
  kubur saja demi Allah andaikan kamu galikan bumi ini semua niscaya akan
  kamu dapat ular didalamnya.” Maka mereka kembali dan menguburkan mayat
  itu didalam salah satu kubur yang sudah digali itu dan ketika mereka
  kembali kedaerahnya mereka pergi kekeluarganya untuk mengembalikan
  barang-barangnya sambil bertanya kepada isterinya apakah amal perbuatan
  yang dilakukan oelh suaminya? Jawab isterinya: “Dia biasa menjual
  gandum dalam karung, lalu dia mengambil sekadar untuk makanannya
  sehari, dan menaruh tangkai-tangkai gandum itu kedalam karung seberat
  apa yang diambilnya itu.   

  Abul-Laits
  berkata: “Berita ini menunjukkan bahwa khianat itu salah satu sebab
  siksaan kubur dan apa yang mereka lihat itu sebagai peringatan jangan
  sampai khianat.”Ada keterangan bahawa bumi ini tiap hari berseru sampai
  lima kali dengan berkata:
  • Hai anak Adam, anda berjalan diatas punggungku dan kembalimu didalam perutku.

  • Hai anak Adam, anda makan berbagai macam diatas punggungku dan anda akan dimakan ulat didalam perutku.

  • Hai anak Adam, anda tertawa diatas punggungku, dan akan menangis didalam perutku.

  • Hai anak Adam, anda bergembira diatas punggungku dan akan berduka didalam perutku.

  • Hai anak Adam, anda berbuat dosa diatas punggungku, maka akan tersiksa didalam perutku.
     Amr
  bin Dinar berkata: “Ada seorang penduduk kota Madinah yang mempunyai
  saudara perempuan di ujung kota, maka sakitlah saudaranya itu kemudian
  mati, maka setelah diselesaikan persiapannya dibawa kekubur, kemudian
  setelah selesai menguburkan dan kembali pulang kerumah, ia teringat
  pada kantong yang dibawa dan tertinggal dalam kubur, maka ia minta
  bantuan orang untuk menggali kubur itu kembali, dan sesudah digali
  kubur itu maka bertemulah dia akan kantongannya itu, ia berkata kepada
  orang yang membantunya itu: “Tolong aku ketepi sebentar sebab aku ingin
  mengetahui bagaimana keadaan saudaraku ini.” Maka dibuka sedikit
  lahadnya, tiba-tiba dilihatnya kubur itu menyala api, maka segera ia
  meratakan kubur itu dan kembali kepada ibunya lalu bertanya:
  “Bagaimanakah kelakuan saudaraku dahulu itu?” Ibunya berkata: “Mengapa
  kau menanyakan kelakuan saudaramu, padahal ia telah mati?”   

  Anaknya
  tetap meminta supaya diberitahu tentang amal perbuatan saudaranya itu,
  lalu diberitahu bahwa saudaranya itu biasanya mengakhirkan sembahyang
  dari waktunya, juga kura bersih dalam bersuci dan diwaktu malam sering
  mengintai rumah-rumah tetangga untuk mendengar obrolan mereka lalu
  disampaikan kepada orang lain sehingga mengadu domba antara mereka, dan
  itulah sebabnya siksa kubur. Karena itu siapa yang ingin selamat dari
  siksaan kubur haruslah menjauhkan diri dari sifat namimah (adu
  domba diantara tetangga dan orang lain) supaya selamat dari siksaan
  kubur dan mudah baginya menjawab pertanyaan Malaikat Munkar Nakier.   

  Alabarra’
  bin Aazib r.a. berkata: “Nabi Muhammad s.a.w bersabda: “Seorang mukmin
  jika ditanya dalam kubur, maka ia langsung membaca Asyhadu an laa ilaha illallah wa anna Muhammad abduhu warasuluhu, maka itulah yang tersebut dalam firman Allah: Yutsabbitullahul ladzina aamanu bil qaulits tsabiti filhayatiddun ya wafil akhirah (Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan khalimah yang teguh dimana hidup didunia dan diakhirat (yakni khalimah laa ilaha illallah, Muhammad Rasullullah).Dan ketetapan itu terjadi dalam tiga masa yaitu:   
  • Ketika melihat Malakul maut

  • Ketika menghadapi pertanyaan Mungkar Nakier

  • Ketika menghadapi hisab di hari kiamat Dan ketetapan ketika melihat Malaikul maut dalam tiga hal yaitu:

  • Terpelihara dari kekafiran, dan mendapat taufiq dan istiqamah dalam tauhid sehingga keluar rohnya dalam Islam

  • Diberi selamat oleh Malaikat bahwa ia mendapat rahmat

  • Melihat tempatnya disyurga sehingga kubur menjadi salah satu kebun syurga.
     Adapun ketetapan ketika hisab juga dalam tiga perkara iaitu:

  Allah s.wt. memberinya ilham sehingga dapat menjawab segala pertanyaan dengan benar
  • Mudah dan ringan hisabnya

  • Diampuni segala dosanya   
  Ada juga yang mengatakan bahwa ketetapan itu dalam empat masa yaitu:


  • Ketika meninggal

  • Didalam kubur sehingga dapat menjawab pertanyaan tanpa gentar atau takut

  • Ketika hisab

  • Ketika berjalan diatas sirat sehingga berjalan bagaikan kecepatan kilat   
  Jika
  ditanya tentang soal kubur bagaimanakah bentuknya, maka ulama telah
  membicarakannya dalam berbagai pendapat. Sebahagiannya berkata
  pertanyaan itu hanya kepada roh tanpa jasad dan disaat itu roh masuk
  kedalam jasad hanya sampai didada.

   
  Ada pendapat berkata bahwa rohnya
  diantara jasad dan kafan dan sebaiknya seorang mempercayai adanya
  pertanyaan dalam kubur tanpa menanyakan dan sibuk dengan caranya. Dan
  kita sendiri akan mengetahui bila sampai disana, maka bila ada orang
  menolak adanya soal Mungkar Nakier dalam kubur, maka penolakannya dari
  dua jalan yaitu:  • Mereka berkata: “Ia tidak mungkin menurut perkiraan akal, sebab menyalahi kebiasaan tabiat alam.”

  • atau mereka berkata: “Tidak ada dalil yang menguatkan.”

     Pendapat
  pertama bahwa ia tidak mungkin dalam akal karena menyalahi kebiasaa
  tabiat alam. Pendapat ini berarti meniadakan kenabian dan mukjizat,
  sebab para Nabi itu semuanya dari manusia biasa dan tabiatnya mereka
  sama, tetapi mereka telah dapat bertemu dengan Malaikat dan menerima
  wahyu, bahkan laut telah terbelah untuk Nabi Musa a.s., demikian pula
  tongkatnya menjadi ular, semua kejadian itu menyalahi tabiat alam, maka
  orang yang menolak semua itu bererti keluar dari Islam. Jika ia
  berkata: “Tidak ada dalil.”, maka hadis-hadis yang diterangkan sudah
  cukup untuk menjadi alasan bagi orang yang akan mau menerima.   

  Firman Allah s.w.t. yang berbunyi: “Wa man a’rodho an dzikri fa inna lahu ma’i syatan dhanka wanah syuruhu yaumal qiyaamati a’ma. (Yang bermaksud)
  “Dan siapa yang mengabaikan peringatanKu (ajaranKu) maka ia akan
  merasakan kehidupan yang sukar (kehidupan sukar ini ketika menghadapi
  pertanyaan dalam kubur).”   

  Demikian pula ayat: “Yu tsabbitulladzina aamanu bil qoulaits tsabiti filhayatiddunia wafil akhirati. (maksudnya) “Allah akan menetapkan hati orang-orang mukmin dengan khalimah yang teguh didunia dan diakhirat.”   

  Abu-Laits
  meriwayatkan dengan sanadnya dari Saad bin Almusayyab dari Umar r.a.
  berkata: Nabi Muhammad s.a.w bersabda: “Jika seorang mukmin telah masuk
  kedalam kubur, maka didatangi oleh dua Malaikat yang menguji dalam
  kubur, lalu mendudukkannya dan menanyainya, sedang ia mendengar suara
  derap sandal sepatu mereka ketika kembali, lalu ditanya oleh kedua
  Malaikat itu: Siapa Tuhammu, dan apakah agamamu, dan siapa Nabimu, lalu
  dijawab: Allah tuhanku, dan agamaku Islam dan Nabiku Nabi Muhammad s.a.w. Lalu Malaikat itu berkata: Allah yang menetapkan kau dalam kalimat itu, tidurlah dengan tenang hati. Itulah artinya Allah menetapkan mereka dalam kalimat hak. Adapun orang kafir zalim maka Allah menyesatkan
  mereka dengan tidak memberi petunjuk taufiq pada mereka, sehingga
  ketika ditanya oleh Malaikat: Siapa Tuhanmu, apa agamamu dan siapa
  Nabimu, maka jawab orang kafir atau munafiq: Tidak tahu. Maka oleh
  Malaikat dikatakan: Tidak tahu, maka langsung dipukul sehingga jeritan
  suaranya terdengar semua yang di alam kecuali manusia dan jin. (Dan
  andaikan didengar oleh manusia pasti pingsan).   

  Abu
  Hazim dari Ibn Umar r.a. berkata: Nabi Muhammad s.a.w bersabda kepada
  Umar r.a : “Bagaimanakah kau hai Umar jika didatangi oleh kedua Malikat
  yang akan mengujimu didalam kubur yaitu Mungkar Nakier hitam keduanya
  kebiru-biruan taring keduanya menggoreskan bumi, sedang rambut keduanya
  sampai ke tanah dan suara keduanya bagaikan petir yang dahsyat, dan
  matanya bagaikan kilat yang menyambar?” Umar bertanya: “Ya Rasullullah,
  apakah ketika itu aku cukup sedar sebagaimana keadaanku sekarang ini?”
  Nabi Muhammad s.a.w menjawab: “Ya.” Umar berkata: “jika sedemikian maka
  saya selesaikan keduanya dengan izin Allah s.w.t.. Nabi Muhammad s.a.w bersabda: “sesungguhnya Umar seorang yang mendapat taufiq.”   

  Abul-Laits
  berkata: “saya telah diberitahu oleh Abul-Qasim bin Abdurrahman bin
  Muhammad Asysyabadzi dengan sanadnya dari Abu Hurairah r.a. berkata:
  Nabi Muhammad s.a.w bersabda: “Tiada seorang yang mati melainkan ia
  mendengkur yang didengari oleh semua binatang kecuali manusia, dan
  andaikata ia mendengar pasti pingsan, dan bila dihantar kekubur, maka
  jika solih (baik) berkata: “Segerakanlah aku, andaikan kamu mengetahui
  apa yang didepanku daripada kebaikan, nescaya kamu akan menyegerakan
  aku.   

  Dan
  bila ia tidak baik maka berkata:  “Jangan keburu, andaikata kamu
  mengtahui apa yang didepan aku daripada bahaya, nescaya kamu tidak akan
  keburu. Kemudian jika telah ditanam dalam kubur, didatangi oleh dua
  Malaikat yang hitam kebiru-biruan datang dari arah kepalanya, maka
  ditolak oleh sembahyangnya;     Tidak boleh datang dari arahku sebab
  adakalanya ia semalaman tidak tidur kerana takut dari saat yang seperti
  ini, lalu datang dari bawah kakinya, maka ditolak oleh baktinya pada
  kedua orang tuanya:   Jangan datang dari arahku, kerana ia biasa berjalan
  tegak kerana ia takut dari saat seperti ini, lalu datang dari arah
  kanannya, maka ditolak oleh sedekahnya: Tidak boleh datang dari arahku,
  kerana ia pernah sedekah kerana ia takut dari saat seperti ini, lalu ia
  datang dari kirinya maka ditolak oleh puasanya: Jangan datang dari
  arahku, kerana ia biasa lapar dan haus kerana takut saat seperti ini,
  lalu ia dibangunkan bagaikan dibangunkan dari tidur, lalu ia bertanya:
  Bagaimana pendapatmu tentang orang yang membawa ajaran kepadamu itu? Ia
  tanya: Siapakah itu? Dijawab: Muhammad s.a.w? Maka dijawab: Saya
  bersaksikan bahawa ia utusan Allah. Lalu berkata kedua
  Malaikat: Engkau hidup sebagai seorang mukmin, dan mati juga mukmin.
  Lalu diluaskan kuburnya, dan dibukakan baginya segala kehormatan yang
  dikurniakan Allah kepadanya. Semoga Allah memberi
  kita taufiq dan dipelihara serta dihindarkan dari hawa nafsu yang
  menyesatkan, dan menyelamatkan kami dari siksa kubur kerana Nabi
  Muhammad s.a.w juga berlindung kepada Allah dari siksa kubur.”   

  A’isyah
  r.a. berkata: “Saya dahulunya tidak mengetahui adanya siksa kubur
  sehingga datang kepadaku seorang wanita Yyahudi, minta-minta dan
  sesudah saya beri ia berkata: “Semoga Allah melindungi kamu
  dari siksa kubur. Maka saya kira keterangannya itu termasuk tipuan kaum
  Yahudi, lalu saya ceritakan kepada Nabi Muhammad s.a.w maka Nabi
  Muhammad s.a.w memberitahu kepadaku bahawa siksa kubur itu hak benar,
  maka seharusnya seorang muslim berlindung kepada Allah s.w.t. dari siksa kubur, dan bersiap sedia untuk menghadapi kubur dengan amal yang soleh, sebab selama ia masih hidup maka Allah s.w.t.
  telah memudahkan baginya segala amal soleh.     Sebaliknya bila ia telah
  masuk kedalam kubur, maka ia akan ingin kalau dapat diizinkan, sehingga
  ia sangat menyesal semata-mata, kerana itu seorang yang berakal harus
  berfikir dalam hal orang-orang yang telah mati, kerana orang-orang yang
  telah mati itu, mereka sangat ingin kalau dapat akan sembahyang dua
  rakaat, berzikir dengan tasbih, tahmid dan tahlil, sebagaimana ketika
  didunia, tetapi tidak diizinkan, lalu mereka hairan pada orang-orang
  yang masih hidup menghambur-hamburkan waktu dalam permainan dan
  kelalaian semata-mata.   

  Saudaraku
  jagalah dan siap-siapkan harimu, sebab ia sebagai pokok kekayaanmu,
  maka mudah bagimu mendapatkan atau mencari untung laba, sebab kini
  dagangan akhirat agak sepi dan tidak laku, kerana itu rajin-rajinlah
  kau mengumpulkan sebanyak mungkin daripadanya, sebab akan tiba masa
  dagangan itu sangat berharga sebab pada saat itu ia berharga, maka kau
  tidak akan dapat mencari atau mencapainya.     Kami mohon semoga Allah s.w.t. memberi
  taufiq untuk bersiap-siap menghadapi saat keperluan dan jangan sampai
  menjadikan kami dari golongan yang menyesal sehingga ingin kembali
  kedunia tetapi tidak diizinkan, juga semoga Allah s.w.t. memudahkan atas kami sakaratulmaut, dan kesukaran kubur, demikian pula pada semua kaum muslimin dan muslimat. Aamin
  ya Robbal aalamin. Engkau arhamurrahimin, wahasbunallahu wani’mal
  wakiel, walahaula wala quwwata illa billahil aliyil adhiem.”     ------------------ 

  Penulis adalah alumni Buntet Pesantren Cirebon, dulu tinggal di Asrama KH. Salim Effendi dan kini tengah study di Amerika. Kunjungi blognya.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Alam Kubur Rating: 5 Reviewed By: Unknown
  Scroll to Top